Ποιοτικός Έλεγχος

Η εταιρία Παγώνης διαθέτει εργαστήριο αυτοελέγχου ποιότητας νωπού γάλακτος, αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ   256817/01-05-02 απόφαση της Δ/σης Κτηνιατρικής και Αλιείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το γάλα που παραλαμβάνεται σε καθημερινή βάση από τους περίπου 100 συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους, ελέγχεται για τη σύστασή του (λιπαρά, πρωτεϊνες, ΣΥΑΛ, πρόσμιξη με άλλο είδος γάλακτος, πρόσμιξη με νερό, παρουσία ανασταλτικών ουσιών πήξης / αντιβιωτικών, παρουσία αφλατοξινών, καθώς και για τη μικροβιολογική του κατάσταση (ΟΜΧ), αλλά και τον αριθμό των σωματικών κυττάρων (αγελαδινό γάλα).

Επίσης μικροβιολογικοί και φυσικοχημικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα παραγόμενα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, τόσο μέσα στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας, όσο και σε συνεργαζόμενα εργαστήρια εκτός εταιρίας.

Το σύστημα ποιότητας είναι πιστοποιημένο κατά ΙSO 22000:2005, ενώ το προσωπικό που απασχολείται (παλιό και νέο) είναι αφοσιωμένο στην παραγωγή γευστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων.