Εκπαίδευση προσωπικού

14/02/2021: Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού μας.
Σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες του τμήματος Ζωικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το προσωπικό του Τυροκομείου ΠΑΓΩΝΗΣ που εμπλέκεται στην παραγωγή και στην μεταποίηση , ξεκινά σε δύο φάσεις, την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειάς 100 ωρών, με Θεματολογία: ποιοτικός έλεγχος νωπού γάλακτος, παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, οργάνωση και λειτουργία γαλακτοκομικών επιχειρήσεων, αρχές υγιεινής στην παραγωγή.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και των γραπτών εξετάσεων, θα οδηγήσουν το προσωπικό μας στην απόκτηση "Πιστοποιητικού Εξειδεικευμένης Επιμόρφωσης " , 6 ECTS, από το κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!
Καλή μας αρχή!!!